Skutki prawne naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości

Michał Kołbuc
2020 Pracownik i Pracodawca  
Skutki prawne naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości The obligation to remain sober and the results of breaking this duty Streszczenie. Obowiązek zachowania trzeźwości jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych, pomimo że nie wynika on wprost z żadnego przepisu prawa pracy. Jednak jego naruszenie pociąga za sobą poważne konsekwencje na gruncie prawa pracy. Autor szczegółowo przedstawia źródło i zakres tego obowiązku oraz skutki prawne jego naruszenia. Słowa kluczowe: praca;
more » ... dstawowe obowiązki pracownicze; obowiązek trzeźwości. Summary. To remain sober during the working hours is one of the basic duties of every employee although this obligation isn not regulated by labor law. However falling to full this duty may result in serious consequences for an employee on the grounds of labor law. The author shall present the details of this duty, including its sources, scope of application adn the effects of possible infingements.
doi:10.12775/pip.2020.005 fatcat:ejb7f47h4zem5dshrwv6ztdc3m