SOCIALINĖS PARAMOS IR VADOVO PROAKTYVAUS ELGESIO REIKŠMĖ DARBUOTOJŲ PROAKTYVIAM ELGESIUI

Marija Miselytė, Dalia Bagdžiūnienė
2018 Psychology. Research papers  
Organizacijoms, siekiančioms konkurencingumo dinamiško verslo sąlygomis, neabejotina darbuotojų proaktyvaus elgesio reikšmė. Proaktyvaus elgesio prielaidų tyrimuose vis dažniau atkreipiamas dėmesys į socialinės aplinkos svarbą. Šiame straipsnyje aprašomo tyrimo tikslas siejamas su iki šiol mažai tirtų potencialių proaktyvaus darbuotojų elgesio prielaidų analize: ieškoma sąsajų su vadovo, kolegų ir organizacijos parama bei vadovo proaktyviu elgesiu. Tyrime dalyvavo 206 darbuotojai (79 vyrai ir
more » ... ojai (79 vyrai ir 127 moterys, amžiaus vidurkis 30 metų). Rezultatai: organizacijos, vadovo ir kolegų parama yra teigiamai susijusi su darbuotojų proaktyviu elgesiu, stipriausias prediktorius yra organizacijos parama. Vadovo proaktyvus elgesys tiesiogiai nėra susijęs su proaktyviu darbuotojų elgesiu, tačiau padeda numatyti bendrą proaktyvaus elgesio rodiklį, užduoties atlikimo, asmens ir aplinkos dermės bei strateginį tipus, kai išreikšta vadovo, kolegų ir organizacijos parama: vadovo proaktyvaus elgesio ir darbuotojų strateginio elgesio ryšį sustiprina kolegų ir organizacijos parama, o vadovo proaktyvaus elgesio ir darbuotojo asmens ir aplinkos dermės elgesio ryšį – vadovo parama.
doi:10.15388/psichol.2017.56.11521 fatcat:by6kf5nce5grva64pywhseuuvi