Phương pháp tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Rubidi và Stronti

Đinh Thị Hạnh, Đào Thị Thanh Mai
2019 Tạp chí Khoa học  
Phổ năng lượng của nguyên tố Rubidi (Rb) và Stronti (Sr) được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp Hartree-Fock tương đối tính và phương pháp tương tác cấu hình. Những phương pháp này được kết hợp với lí thuyết nhiễu loạn để xây dựng hàm sóng nhiều electron cho những electron ngoài vỏ và bao gồm sự tương quan lõi-vỏ. Chúng tôi cũng so sánh các kết quả với giá trị thực nghiệm để kiểm soát độ chính xác của phương pháp tính
doi:10.54607/hcmue.js.15.9.2300(2018) fatcat:44tljprztfhgnlkaoz6y7nkkgm