TÜRKİYE'DE TÜRK MİMARİSİ

GABRİEL Albert
1963 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
La Revue archiologique franfaise dergisi önümüzdeki sa yılarından birinde Albert Gabriel'in, Suut Kemal Yetkin'in.eseri üzerine yazdığı bir eleştiriyi yayımlıyacak. L'Archileclure Turque en Tuquie (Türkiye'de Türk Mimarisi) adını taşıyan bu eser i962 yılında Paris'te fransızca olarak yayımlanmıştır. La Reliue archiologique. française dergisinin yönetmeni Profesör Charles Picard'a bize bu yazının çevirisinin daha önce yayımlanmasına izin verdiği için teşckkür ederiz.
doi:10.1501/ilhfak_0000000358 fatcat:ah36vkbqgzarpg3lz26nwt7uw4