Homosexualism in the European Court of Human Rights case law
Homoseksualnost u praksi evropskog suda za ljudska prava

Darko Dimovski
2020 Bezbednost Beograd  
Хомосексуалност у пракси европског суда за људска права 1 Апстракт: Аутор се у раду бави случајевима хомосексуалности из праксе Европског суда за људска права. Осим што наводи најзначајније случајеве, аутор указује на утицај ставова тог суда на нормативни оквир држава које су прекршиле права загарантована Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама. На тај начин могуће је пратити еволуцију закона у појединим државама чланицама кроз призму декриминализације хомосексуалности или
more » ... мосексуалности или престанка дискриминације хомосексуалаца. Кључне речи: хомосексуалност, Европски суд за људска права, пракса.
doi:10.5937/bezbednost2002082d fatcat:mkhqmpo6kbbxlemzrust2bn36a