Yedek Parçaların Talebe Yönelik Eklemeli Üretiminde Lazer Cilalamanın Optimum Karar Verme Politikası Üzerinde Etkisi

Mustafa HEKİMOĞLU, Durul ULUTAN
2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Additive manufacturing is increasingly being used for satisfying spare parts needs of capital products using a nearby 3D printer. Such a technology allows inventory managers to start manufacturing after the demand realization which eliminates significant portion of spare parts inventory being held due to random nature of component breakdowns. Quality difference between printed and original parts, which is one of the biggest problems of using 3D printers, can be decreased by the use of laser
more » ... shing which alleviates surface roughness and increases reliability of parts in exchange of an additional cost term. Using different parameters, reliability of parts can be altered depending on needs of capital products and systems' status. In this study, the problem where surface roughness and reliability of printed parts are jointly optimized with inventory levels of original spare parts is considered. In the problem setting, a machine part consisting of a constant number of identical products which are subject to random breakdowns over a finite planning horizon is considered. Using mathematical analysis and exhaustive numerical experiments, the relationship between optimum control policy and cost parameters was shown, which might be critical for cost-effective management of the system. Özet: Eklemeli imalatın yakınlarda bulunan bir 3D yazıcı kullanılarak sermaye ürünlerinin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Böyle bir teknoloji, talebe-binaen parça üretimini mümkün kılarak arızaların rassallığı nedeniyle tutulan yedek parça envanterinin önemli bir kısmını ortadan kaldırma imkânı sunmaktadır. 3D yazıcı kullanımının en büyük sorunlarından biri olan basılı ve orijinal parçalar arasındaki kalite farkı, yüzey pürüzlülüğünü hafifleten ve ek maliyet terimi karşılığında parçaların güvenilirliğini artıran lazer parlatma kullanılarak azaltılabilir. Farklı parametreler kullanılarak, parçaların güvenilirliği, sermaye ürünlerinin ihtiyaçlarına ve sistemlerin durumuna göre değiştirilebilir. Bu çalışmada, basılı parçaların yüzey pürüzlülüğü ve güvenilirliğinin orijinal yedek parçaların envanter seviyeleri ile birlikte optimize edilmesi sorunu ele alınmıştır. Çalışmada, sınırlı bir planlama ufku üzerinde rastgele arızalara maruz kalan sabit sayıda özdeş makinadan oluşan bir üretim tesisi dikkate alınmıştır. Matematiksel analiz ve ayrıntılı sayısal deneyler kullanılarak, sistemin uygun maliyetli yönetimi için kritik olabilecek optimum kontrol politikası ve maliyet parametreleri arasındaki ilişki gösterilmiştir.
doi:10.19113/sdufenbed.677943 fatcat:yqnkseqgonau7eeol6lbtdvrwu