Yapılandırmacı Pedogoji İle Din Eğitiminde Ufuk Açıcı Yaklaşımlar

SAFINAZ ASRI
2016 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları  
Uzun yıllardır din eğitimcileri, din eğitimi sınıflarındaki çeşitli pedagojileri araştırmışlardır. Son yıllarda öğretici, aktarımcı modellerden süreç temelli modellere doğru bilinçli bir yönelim olmuştur. Bu makale yapılandırmacı pedagojiyi, öğrenciyi din sınıfına daha dinamik bir yolla dahil etmenin bir vasıtası olarak inceleyecektir. Makale, yapılandırmacı pedagojinin zorunlu din eğitimi sınıflarında nasıl kullanılabileceğine dair uygulamaya dönük birtakım görüşler ortaya koyacaktır.
doaj:79326d2892934e999a8fec5b0f458601 fatcat:5bximfschnddrmggajfjeeij4m