Roma fiatalok munkaértékei

Veronika Bocsi, Anita Csokai
2015 Metszetek  
Cserti Csapó 2008). A hátrányos helyzetet előidéző tényezők másik csoportja feltehetően a roma népesség attitűdjében, értékrendszerében, a családhoz és a közösséghez fűződő viszonyaiban gyökerezik. A cigány lakosság munkaerő-piaci elhelyezkedését legnagyobb mértékben gátló tényező az iskolázottságukban keresendő (Őry 2005). Liskó (2005) olyan roma és nem roma középiskolások körében végzett vizsgálatot, akik szakiskolák melletti kollégiumokban laktak. Az alábbi táblázat a roma és nem roma szülők
more » ... és nem roma szülők munkahelyi foglalkoztatottságát szemlélteti.
doi:10.18392/metsz/2015/4/1 fatcat:uv6shdt6qzcmjasjlafdiyl7yy