Lakástakarékpénztárak [chapter]

Károly Szóka
2019 Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon  
A könyv a Soproni Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködés keretében, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával készült. Kiadja: Soproni Egyetem Kiadó 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Felelős kiadó: Dr. Alpár Tibor László kutatási és külügyi rektorhelyettes © Soproni Egyetem Kiadó Nyomdai kivitelezés: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Simon László vezérigazgató ISBN 978-963-334-335-7 (nyomtatott) ISBN 978-963-334-336-4 (elektronikus) Magyarországon az 1960-as évektől figyelhető meg
more » ... a lakáshiány kialaku lása, ennek megoldására növelték a lakásépítésekre fordított állami kiadáso kat, felgyorsult a bérlakásépítés, középpontba került a saját tulajdonú építés támogatása. A hatvanas években a lakások számának mennyiségi növelése volt a cél, azaz a lakosság gyors lakáshoz juttatása, de az elkészült lakások minősége, majd későbbi korszerűsítése, felújítása már nem volt fontos. A vélt megoldást a paneltechnológia megjelenése jelentette, amely nagyon sok embernek nyújtott elfogadható árú lakhatást (Huszár, 2006) . (A panel lakásokat és -technológiát sokan "temették" Szóka Károly
doi:10.35511/978-963-334-336-4/szoka_161-185 fatcat:um6wwfz2iffmbp2vodzv4vho5m