Remences redimits. El domini de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (1331-1458)

Rosa Lluch i Bramón
1997 Anuario de Estudios Medievales  
doi:10.3989/aem.1997.v27.i2.627 fatcat:fw4h4dvtwzfs3kylsfvl25vkaa