ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Н. Ю. Голубєва
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
Стаття присвячена дослідженню основних вимог до об'єкта зобов'язання (дій борж­ника) для того, щоб зобов'язання вважалось існуюючим. Зроблено висновок, що об'єкт зобов'язання повинен володіти такими властивостями: 1) бути фактично та юридично можливим (здійсненним); 2) мати цінність для кредитора; 3) бути достатньо визначеним. Визначені проблемні аспекти досліджуваних питань. The article investigates the basic requirements to the object of obligations (actions of the debtor) for existing of
more » ... gations. It is concluded that the object of the obligation must have the following properties: 1) be legally and practically possible (feasible), 2) have value to the creditor, and 3) be sufficiently certain . It was dentified the aspects of the issues.
doi:10.32837/npnuola.v13i0.283 fatcat:sxbuiudhrnbzpghcaicvbb2qki