Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 29 Februari 1912

1912 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437420 fatcat:qxyf57racnappbjizaozsjt7ga