Hans Magnus Enzensberger's epos Der Untergang der Titanic as an outcome of years of the revolt
Epos Der Untergang der Titanic Hansa Magnusa Enzensbergera jako bilans lat rewolty

Andrzej Talarczyk
1991 Szczecińskie Roczniki Naukowe  
doi:10.3750/stn/srn/t05/z3/07 fatcat:35e62aplijfsxjwcrs3nxoykhq