THỰC TRẠNG ĐIỀU DƯỠNG VIÊN BỊ BẠO LỰC Ở NƠI LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Ngô Văn Mạnh, Dương Anh Tuấn
2021 Y học Việt Nam  
Nghiên cứu cắt ngang trên 313 điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2020. Mục tiêu: nghiên cứu mô tả thực trạng bị bạo lực ở nơi làm việc và cách xử lý tình huống của điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả: 48,6% điều dưỡng viên đã từng bị bạo lực, tỷ lệ bị bạo lực trong 12 tháng qua là 47,0%. Đối tượng gây ra bạo lực là bệnh nhân (72,1%); người nhà (62,6%) và đồng nghiệp (14,3%). Nguyên nhân chính gây nên bạo lực là: bệnh nhân
more » ... ợi chờ quá lâu (85,6%); bệnh nhân và người nhà bị Stress (84,4%); bệnh nhân và người nhà sử dụng ma tuý hoặc rượu bia (74,1%). Cách xử lý khi bị bạo lực: 27,2% báo lên Ban giám đốc bệnh viện, 4% báo cáo cho an ninh bệnh viện. Kết luận: Điều dưỡng viên cần thực hiện tốt các kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân., tăng cường nhân viên bảo vệ đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ làm việc.
doi:10.51298/vmj.v506i1.1217 fatcat:6jqhmsffhbhalfjtta36apq26y