Priorities of Antarctic science
Пріоритети антарктичної науки

V.A. Litvinov, National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine, 16, Tarasa Shevchenka blvd., Kyiv, 01601, Ukraine, A.P. Fedchuk, National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine, 16, Tarasa Shevchenka blvd., Kyiv, 01601, Ukraine
2014 Ukraïnsʹkij antarktičnij žurnal  
Вступ На сьогоднішній день світова наукова спільнота одностайна відносно того, що практично жодна наукова проблема глобального значення не може бути вирішена без розуміння явищ та процесів на такій великій території, як Антарктика. Кліматичні зміни і пов'язані з цим ризики, зокрема, збільшення кількості природних катаклізмів, що важко піддаються прогнозуванню,це ті проблеми, які можуть бути вирішені шляхом проведення комплексних наукових досліджень в Антарктиці, оскільки вона, подібно до течії
more » ... , подібно до течії Гольфстрім у Північній півкулі, є важливим кліматоформуючим фактором для всієї Землі. В Антарктиці комплексно вивчаються всі природні сфери -від земної кори, підльодовикових озер (законсервованих прадавніх екосистем) до магнітосфери, що врешті дозволить отримати цілісне розуміння планетарних закономірностей. На антарктичних станціях випробовуються технології, які в майбутньому будуть використані для освоєння й заселення Місяця та Марса. У квітні 2014 Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) зібрав 75 провідних вчених і керівників антарктичних програм з 22 країн, аби шляхом дискусій і відкритого голосування вперше сформулювати колективне бачення пріоритетів антарктичних досліджень на найближчі два десятиліття й подальшу перспективу. Згадана група СКАР з вивчення наукових горизонтів Антарктики і Південного океану звузила довгий перелік першочергових питань до 80 найбільш значимих (Кеннікутт, 2014). У статті підсумовуються порушені міжнародною спільнотою всеосяжні наукові теми і першочергові кроки, необхідні для вирішення поставлених завдань. Стабільне фінансування, надійний та безпечний доступ до всієї території регіону, а також належна охорона його природних цінностей стануть запорукою широкого міжнародного співробітництва в Антарктиці у ХХІ столітті. Методи визначення пріоритетів Наукова група СКАР з вивчення дослідницьких горизонтів Антарктики і Південного океану ініціювала відкритий і прозорий процес подання кандидатур для участі в цьому проекті від усіх зацікавлених організацій та окремих вчених. У результаті СКАР відібрав 789 кандидатур спеціалістів, визнаних як експерти в кожній з п'яти категорій: наук про Землю, про життя, фізичних, суспільних (гуманітарних) наук -і в категорії політичних діячів (компетентних чиновників). Потім із заявлених кандидатур, з урахуванням збалансованого представлення наукових дисциплін, географічного охоплення, гендерної рівності, досвіду та наукових здобутків (з обов'язковим включенням компетентних чиновників, керівників національних антарктичних програм, провідних та молодих науковців) було відібрано 75 учасників з 22 країн. Паралельно відбувався відкритий процес формування первинної бази наукових питань, які б відповідали кільком критеріям відбору: чітке формулювання у вигляді конкретної наукової проблеми, вирішення якої не повинно залежати від будь-яких оціночних (суб'єктивних) суджень вченого чи групи вчених; чіткий просторовий і часовий вимір, який би заповнював суттєві прогалини в науковому знанні; чіткий предмет дослідження; передбачення вимірного результату.
doi:10.33275/1727-7485.13.2014.201 fatcat:rat4uhlc5re4lbn35uu3wbof7u