Rosyjska polityka energetyczna: strategia, potencjał, perspektywy, Przegląd Geopolityczny

R Kłaczyński
2016 unpublished
99-Robert KŁACZYŃSKI ROSYJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA: STRATEGIA, POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY Abstrakt: Artykuł omawia problemy związane z wykorzystaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego jako kluczowych narzędzi kreacji strategii odbudowy mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej. Autor podsumowuje potencjał energetyczny państwa rosyjskiego, omawia rolę i znaczenie szlaków tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego oraz ropy naftowej dla kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami globalnego
more » ... ikami globalnego rynku paliw, przybliża znaczenie zysków ze sprzedaży surowców energetycznych dla rosyjskiej gospodarki, kreśli perspektywy dla rosyjskiej strategii energetycznej warunkowane sytuacją wewnętrzną państwa, globalnym rynkiem paliw, relacjami w sferze stosunków międzynarodowych. Słowa kluczowe: Rosja, polityka energetyczna, surowce strategiczne Wprowadzenie Wraz z procesem industrializacji zwiększa się rola surowców energetycznych w polityce globalnej. Często są one wykorzystywane przez państwa eksportujące surowce lub mające wpływ na kształtowanie relacji na rynkach paliw, jako narzędzia kreacji stosunków politycznych. Dotychczas nie udało się stworzyć skutecznego, alternatywnego wobec istniejącego, modelu zaopatrzenia ludzkości w energię. 1 W dużym stopniu jest to efektem prowadzonego przez firmy paliwowe lobbingu na rzecz utrzymania obecnego status quo na globalnym rynku paliw. Działają one na rzecz hamowania innowacji mających stworzyć alternatywy dla wykorzystywanych do tej pory surowców. Umożliwia to konsorcjom energetycznym, władzom państw będących eksporterami surowców, w końcu również krajom tranzytowym, kontynuację realizacji zysków płynących ze sprzedaży ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W tak ukształtowanej rzeczywistości giełdy paliwowe, rządy poszczególnych państw, konsorcja energetyczne koncentrują zainteresowanie na kwestiach 1 M. Szukalski, S. Malinowski (2013); Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej, Raport PKPP Lewiatan, http://www.zpfeo.org.pl/stanowiska-i-dokumenty/99-lista-barier-rozwoju-energetyki-odnawialnej-wedug-zpfeo-we-wspopracy-z-pkpp-lewiatan (01.05.16)
fatcat:kbkp2gb2pjhvvpqf4bfibcdetm