DRUŠTVENE PROMENE I OBRAZOVANJE – PROFESIONALNI I RODNI IDENTITET NOVINARKI U VOJVODINI

Smiljana Milinkov
2015 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
Ideja rada je da pokaže na koji način formalno i neformalno obrazovanje utiče na formiranje profesionalnog identiteta novinarki, u kakvoj su relaciji profesionalni i rodni identitet, kao i koliko obrazovanje može da doprinese ravnopravnijem položaju žene u društvu. Pretpostavka je da formalno akademsko obrazovanje ima značajan uticaj na kvalitetan profesionalni rad novinarki, ali nedovoljno za rodno osetljiv pristup. Značaj neformalnog obrazovanja posebno dobija na važnosti poslednje dve
more » ... e kada dolazi do tehničko- tehnološkog napretka koji se najviše reflektuje upravo u sferi medija, kroz proces digitalizacije i stvaranjem novih platformi distribucije medijskog sadržaja. Istraživanje je rađeno metodom usmene životne priče (oral history) koji predstavlja jedan od mogućih načina beleženja, analiziranja i interpretiranja iskustva žena kao svedočenja o društvenim okolnostima u određenom vremenskom periodu. Uzimajući u obzir multietničku i multikulturalnu specifičnost Vojvodine za uzorak je odabrano osam novinarki iz medija koji izveštavaju na jezicima različitih nacionalnih zajednica, različitog profesionalnog iskustva i društvenog aktivizma.
doi:10.19090/gff.2015.2.121-135 fatcat:7ppthglw4vhtjexf4q3siuj4ku