DÖŞEMELİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN İŞLETME ÖLÇEKLERİNE GÖRE TEKNOLOJİK SORUNLARI

Yusuf Alperen ŞİŞMAN
2017 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı, Türkiye döşemeli mobilya sanayisinde gelişmiş olan özellikle Ankara ve Kayseri illerindeki işletmelerinin, işletme ölçeklerine göre yaşamış oldukları teknolojik sorunlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla tesadüfi olarak seçilen 55 adet işletmeye anket uygulanarak ve gözlemler yapılarak işletmelerin yaşamış oldukları teknolojik sorunları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda işletme büyüklüklerine göre işletmelerin yaşamış oldukları teknolojik sorunlarında farklılık
more » ... unlarında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu verilere göre işletmelerin genel olarak yaşamış oldukları teknolojik sorunların barkotlama sisteminin eksikliği ve üretimde bant sisteminin kullanım eksikliği olduğu görülmüştür. İşletme ölçeği küçüldükçe bu sorunların da arttığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Döşeme, Mobilya, Endüstri, Teknoloji. Abstract The aim of this study is to examine the technological problems that operations which especially in Ankara and Kayseri provinces which are developed in Turkey's upholstered furniture industry have experienced according to the legal structures. For this purpose, a questionnaire was applied to 55 randomly selected operations and with the observations made, the technological problems experienced by the operations have been determined. As a result of the study, it has been determined that the technological problems that operations have experienced according to the operating sizes are diff erent. According to this data, technological problems that operations have experienced in general, lack of barcoding system and lack of use of production tape system have been seen. As the operating scale shrinks, these problems have also been found to increase.
doi:10.17719/jisr.2017.1974 fatcat:kijo6rkaxrakfdkudfia34l2oq