Intelligent Soft Surgical Robots for Next‐Generation Minimally Invasive Surgery

Jiaqi Zhu, Liangxiong Lyu, Yi Xu, Huageng Liang, Xiaoping Zhang, Han Ding, Zhigang Wu
2021 Advanced Intelligent Systems  
doi:10.1002/aisy.202100011 fatcat:3zntsfo5yrajbel5pyfn4yjrcq