Super-, thomas- ja hienofosfaatin vaikutuksesta mutasuolla

Mauri Takala
1961 Agricultural and Food Science  
Kokeen perusteella voitaneen tehdä seuraavia päätelmiä: Superfosfaatti ja thomasfosfaatti ovat viljanviljelyssä vaikutukseltaan samanarvoisia. Nurmen pintalannoitukseen on superfosfaatti soveliaampaa kuin thomas- ja hienofosfaatti. Vuosittain uudistetulla sopivalla fosfaatti-kali pintalannoituksella voidaan timoteinurmen ikää lisätä sadon määrän ja laadun silti huonontumatta. Nurmen iän lisääntyessä saattaa siihen ilmaantua kuitenkin rikkaruohoja, etenkin juolavehnää.
doi:10.23986/afsci.71564 fatcat:6vbf6iniu5fx5h5k3nwpzjhmny