UZAKTAN EĞİTİMDE DERS İÇERİĞİ OLUŞTURMA PLATFORMU

Ömer Faruk AKMEŞE, Hasan ERBAY, Bülent Gürsel EMİROĞLU, Hakan KÖR
2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
It is seen that distance education method which is a rationalist, contemporary and innovative education system, is started to be used widely with transportation of education and training activities to internet area fast, in recent years. Also, distance education contributes to human's lifelong learning through giving education opportunities to working people whose financial situation and time are limited. With the development of information technologies in the world and Turkey, distance
more » ... y, distance education methods and techniques also developed. Also the more the number of students taking part in distance education rises, the more the number of institutions giving distance education rises. Needs for preparing contents and managing these contents for lessons given by distance education method appeared with this raise. On this study, a platform has been developed for lecturers to create lesson contents and the efficiency of developed implementation has been analyzed statistically. It is aimed on distance education to design an efficient content development system through thinking the roles such as lecturers, managers and students. Özet: Son yıllarda eğitim öğretim faaliyetlerinin hızla internet ortamına taşınmasıyla akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemi olan uzaktan eğitim yönteminin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim, zamanı ve maddi olanakları kısıtlı olan çalışan insanlara eğitim imkânı vererek bireyin yaşam boyu eğitimine de katkı sağlamaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de bilişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri de gelişim göstermiştir. Ayrıca uzaktan eğitime katılan öğrenci sayısıyla beraber uzaktan eğitim veren kurum sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Gerçekleşen bu artışla birlikte uzaktan eğitim yöntemiyle verilen dersler için içerik hazırlama, bu içerikleri yönetme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öğretim elemanlarının ders içeriklerini oluşturabilecekleri bir platform geliştirilmiş ve geliştirilen uygulamanın verimliliği istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Uzaktan eğitimde eğitmen, yönetici ve öğrenci gibi roller düşünülerek etkin bir içerik geliştirme sistemi tasarlanması amaçlanmıştır.
doi:10.17218/hititsosbil.337087 fatcat:kbah2pn6rbhw3inpveyuuyihzm