OBRAZ CHOROBY W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE Wybrane aspekty postawy wobec wstydliwej choroby a orientacja seksualna (badania wstępne)

Oliwia Jakubowicz, Sylwia Milewska (Skopińska), Teresa Rzepa, Ryszard Żaba
2015 Miscellanea Anthropologica et Sociologica  
Wybrane aspekty postawy wobec wstydliwej choroby a orientacja seksualna (badania wstępne) Zgodnie z potocznymi przekonaniami wstyd zalicza się do skomplikowanych przeżyć i odnosi do takich sytuacji społecznych, w których dochodzi do ujawnienia skrywanych ułomności psycho zycznych lub elementów osobowości szczególnie podatnych na zranienie. O doświadczaniu wstydu mówi się także wówczas, gdy zostają odkryte dotychczas utajnione i z reguły niepochlebne informacje o danej osobie bądź o członkach
more » ... bądź o członkach jej rodziny oraz o ich błędach, niepowodzeniach i porażkach, często związanych z hańbiącym, nagannym i podłym postępowaniem. W psychologii również podkreśla się wyjątkową złożoność emocji wstydu, z reguły uruchamiającej wyrzuty sumienia, a przez to trudno odróżnialnej od poczucia winy i ściśle z nim połączonej (Kurtz 1988; Dodziuk 1999; Dryden 2008) . Nawracające przeżywanie wstydu towarzyszy każdej formie piętna (stygmatu), bowiem u jego źródeł leżą atrybuty zazwyczaj trwale i dotkliwie dyskredytujące daną osobę. Najczęściej dotyczą one wyglądu zewnętrznego, rasy, narodowości, wyznania, cech osobowości, stanu zdrowia i orientacji seksualnej (Leary 2000; Go man 2005). Do szczególnie stygmatyzujących, wstydliwych i budzących lęk społeczny zalicza się niektóre choroby, zwłaszcza powiązane z negatywnie ocenianą etiologią schorzenia, jego umiejscowieniem i objawami oraz możliwością zarażenia innych ludzi. Do tej kategorii niemal bezwyjątkowo zalicza się choroby obejmujące intymne części ciała, przenoszone drogą płciową, a także choroby skóry o szpecących, widocznych objawach. Geneza większości tych chorób wiąże się z brakiem lub niedostatecznym przestrzeganiem zasad higieny, z prowadzeniem niezdrowego lub rozpustnego trybu życia czy z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. Objawy tego typu chorób są przeważnie widoczne i nieestetyczne, 1
doi:10.5604/20842937.1097357 fatcat:brh7nz76vrgp5i34wmn525olqm