Az urnás-hamvasztásos temetkezés eseménysorának elemzése az urnamezős időszak balatonendrédi temetőjének példáján - Event Analysis of Cremation Burials by the Example of the Urnfield Period Cemetery at Balatonendréd

Gábor Váczi
2020 Dissertationes Archaeologicae: Ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae  
A tanulmány annak a lehetőségével foglalkozik, hogy egy hagyományos módszerekkel feltárt, urnás-hamvasztásos rítusú temető sírjai elemezhetők-e tárgybiográfiai és eseményrégészeti szempontok szerint. A régészeti adatok alapján, a hamvasztásos temetkezés eseménysorát négy olyan fázisra lehet osztani, melyek kutathatók a sírokból előkerült leletanyagokon keresztül. Ezek a test égetés előtti kezelése, az égetés, a felszedés és a sír berendezésének folyamata. A sírokból előkerült tárgyak állapota,
more » ... magukon hordozott használati és sérülésnyomok, illetve a sírban elfoglalt pozíciójuk alapján – statisztikai módszerekkel leválogatva – felvázolható, hogy a sírban talált tárgyak a temetés eseményének mely szakaszában, mely tárgyakkal együtt, milyen korcsoportot preferálva és milyen állapotban kerültek a sírokba. Ezzel felvázolható annak az összetett eseménynek több részlete, melynek általában csak az utolsó rögzített fázisával, az urnás-hamvasztásos rítusú sírral foglalkozik a kutatás.
doi:10.17204/dissarch.suppl3.193 fatcat:kefe7cup75cmriivm6hi2xqq6m