Prawda i fałsz w humorystycznych opowiadaniach chińskich

Dorota Brzozowska
2019 Stylistyka  
Celem artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy pojmowaniem prawdy i kłamstwa w kulturze chińskiej i europejskiej oraz sprawdzenie, czy i w jaki sposób uwidaczniają się one w wybranych opowieściach humorystycznych. Kolejnym analizowanym zagadnieniem są konsekwencje, jakie niesie ze sobą kłamstwo oraz pytanie o to, jaki jest morał płynący z przedstawionych opowiadań i co on mówi o systemie wartości, kryjącym się za poszczególnymi tekstami.
doi:10.25167/stylistyka.24.2015.29 fatcat:fmtxcu2xovd5zcuw7ihuxtffga