Wireless Machine-to-Machine Networks

Jianhua He, Yan Zhang, Zhong Fan, Hsiao-Hwa Chen, Lin Bai
2012 International Journal of Distributed Sensor Networks  
doi:10.1155/2012/535927 fatcat:jgjhyed65rbhfos2mf7jdntoye