Wizerunki koni we wschodniej europejskiej tradycji malarstwa ikonowego

Anna N. Goroholinskaya
2017 Studia Warmińskie  
Artykuł poświęcony jest osobliwościom obrazu koni w ikonograficznych przedstawieniach. Autorka nakreśliła główne sposoby sklasyfikowania tych zwierząt we wschodniej europejskiej tradycji malarstwa ikonowego. Podział koni zależy od relacji i otoczenia (transcendentnego lub immanentnego), w jakich zostały na ikonach przedstawione. Przeprowadzono także szereg semantycznych paralel, które demonstrują odwzorowanie ukrytych połączeń (religia ortodoksyjna i percepcja narodowa) w ikonografii XII-XVIII w.
more » ... nografii XII-XVIII w.
doi:10.31648/sw.76 fatcat:tcxeigji7fgivbuzmt6p3zesty