VERIFICATION AND RECONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF TEACHING AIDS IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS
VERIFIKACE A REKONSTRUKCE SYSTÉMU UČEBNÍCH POMŮCEK V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH TRENDŮ

Jiří DOSTÁL
2011 Journal of Technology and Information Education  
The article deals with an issue of a systematization and categorization of teaching aids. There is a number of teaching aids that were not reflected in the current classifications, e.g. LMS (learning management system), chat etc. The aim of this article is therefore to perform an analysis of the current systems and physical didactic means in terms of education and to submit a new system based on the analysis. VERIFIKACE A REKONSTRUKCE SYSTÉMU UČEBNÍCH POMŮCEK V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH TRENDŮ
more » ... Článek se zabývá problematikou systematizace a členění učebních pomůcek. Existuje celá řada učebních pomůcek, na které nebylo doposud ve stávajících klasifikacích reagováno, např. interaktivní prezentace, LMS (learning managenet system), chat atd. Snahou je tedy analyzovat stávající systémy a využívané materiální didaktické prostředky ve vzdělávání a na tomto základě provést návrh nového systému. Klíčová slova: Učební pomůcka, materiální didaktický prostředek, systém, kategorizace, verifikace. THEORETICAL ARTICLES Journal of Technology and Information Education Časopis pro technickou a informační výchovu 3/2011,
doi:10.5507/jtie.2011.036 fatcat:4walglqxgzbubercr3ca4a32qa