Washing and disinfectant agents Evaluation
Jak hodnotíme mycí a desinfekční prostředky

J. CUŘÍN
1996 Kvasny Prumysl  
KVASNÝ PRÚMYSL Íoč.42 / 1996 _ číslo l0 307 Z výzkumu a praxe JAK HoDNoTíME MYcí A DESINFEKěNí PRoSTŘEDKY |ng. J|Ří cuŘÍru, CSc., Výzkumný ústav pivovarský a s|adařský Praha Klíčová slova: trvanlivost piva, mycí prostředky, desinfekční prostředky, pH, povrchové napětí, komplexotvorná schopnost,vodivost, pěnivost, korozivita, chemická spotřeba kyslíku, oplachovatelnost, mikrobicidn í účinnost
doi:10.18832/kp1996023 fatcat:jaggskdcmrhidpa6vo2lautarm