Evidential reasoning-based airline network design for long-haul transportation in express delivery

2017 Tehnički Vjesnik  
Preliminary communication In express delivery, air couriers have been used extensively for transporting express freight due to its high efficiency and security, which are the most important considerations of the customers. The large volume of cargo forces the express company to build its own airline networks, aiming at improving the efficiency of delivery and reducing the transport cost. The conventional optimal solutions are very complex for use in designing networks with transferring hubs,
more » ... ansferring hubs, and, in addition, the port conditions, including the volume of rainfall, the volume of railway transportation, average throughput, and hardware infrastructure, cannot be considered fully. In this paper, we formulate the express airline network design problem as an evidential reasoningbased evaluation process with multi-dimensional data. We used the Dempster-Shafer evidence theory to provide a flexible scheme to solve the evaluation task, and we proposed an evidential reasoning process specific for designing an express network to determine the best choice of the transferring hub. The proposed approach was applied in the design of the airline network for the ShunFeng express company, and the case study demonstrated that the proposed scheme can obtain a reasonable transport network with higher efficiency and lower cost. Planiranje mreže aerodroma za prijevoz na velike udaljenosti kod hitne isporuke zasnovano na evidentnom zaključivanju Prethodno priopćenje Kod hitne isporuke, za ekspresni prijevoz robe uvelike se koristi avionska dostava zbog visoke učinkovitosti i sigurnosti, najvažnijih za kupce. Velika količina tereta prisiljava ekspresne kompanije na uspostavu vlastitih avionskih mreža u svrhu poboljšanja efikasnosti isporuke i snižavanja troškova prijevoza. Uobičajena optimalna rješenja imaju vrlo složeno dizajnirane mreže s čvorištima za prijelaz; štoviše, uvjeti, uključujući količinu oborina, volumen željezničkog prijevoza, prosječnu propusnost i infrastrukturu hardwera, ne mogu se u potpunosti uzeti u obzir. U ovom radu formuliramo problem dizajna ekspresne avionske mreže kao proces vrednovanja zasnovan na evidentnom zaključivanju s multidimenzijskim podacima. U svrhu osiguranja fleksibilne scheme za rješavanje zadatka procjenjivanja primijenjena je Dempster-Shafer teorija dokaza, a postupak evidentnog zaključivanja specifičan za dizajniranje ekspresnih mreža predlaže se kako bi se osigurao najbolji izbor čvorišta za prijelaz. Predloženi pristup je primijenjen kod projektiranja avionske mreže za ShunFeng ekspres kompaniju, a analiza tog slučaja pokazuje da se predloženom schemom može osigurati razumna transportna mreža uz više učinkovitosti i niže cijene. Ključne riječi: dizajn mreže; ekspresni prijevoz; evidentno zaključivanje; pristojba za zračni prijevoz
doi:10.17559/tv-20170306133621 fatcat:wto4kxhmifhc7fihh6aw4z4fue