BANKACILIK ÜST YÖNETİMLERİNDE KADIN YÖNETİCİLERİN YERİ VE PROFİL ANALİZİ

Hale Nur GÜLER
2020 journal of Original Studies  
Kadınların toplum, siyaset ve ekonomik yaşamda konumlarının değişmesi nedeni ile Türkiye'de bankacılık alanında da kadın çalışanların yeri önemini korumaktadır. Bu çalışmada Türkiye' de çalışan sayıları en yüksek kamu özel ve yabancı sermayeli bankalarının çalışan sayıları ve kadınların yeri incelenmiştir. Bankalarda üst düzey kadın yöneticilerin oranı belirlenmiş ve kadın yöneticilerin eğitim deneyim ve kurum deneyimleri incelenmiştir. Çalışmada bankacılıkta kadın çalışanların erkek
more » ... göre fazla olduğu görülmektedir. Kadın çalışanların sayısı özel ve yabancı sermayeli bankalarda daha yüksektir. Üst yönetimde görev alan kadınların sayısının ise düşük olduğu görülmektedir. Üst düzey yönetimde görev alan kadınların görev alanları daha çok Hazine, Kurumsal Bankacılık ve İnsan Kaynakları' dır. Kadın yöneticiler daha çok Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıdır. Kadın yöneticilerin ortalama iş deneyimlerinin yirmi dört yıl, bulundukları kurum içindeki ortalama görev sürelerinin ise on beş yıl olduğu görülmektedir.
doi:10.47243/jos.1.2.10 fatcat:ebyeebytqnbhnac6njnc4iqrb4