Polityka okupacyjna Wehrmachtu w Polsce w pierwszych tygodniach wojny (wrzesień–październik 1939 r.)

Jacek Andrzej Młynarczyk
2012 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
cit., s. 78-79. W przypadku grup operacyjnych funkcję armijnych ofi cerów łącznikowych przejmowali ofi cerowie kontrwywiadu wojskowego Ic/AO (Abwehry) przy każdej z armii, por. H. Krausnick, op. cit., s. 31.
doi:10.12775/klio.2012.042 fatcat:pou4khui3zb6fixtyu7vgmviba