A CASE REPORT OF A GIANT SPLENIC CYST IN A YOUNG WOMAN
若年女性に発生した巨大ひ仮性嚢胞の1例

Yasuhiro YUASA, Hiroshi OKITSU, Junko HONDA, Atsushi UMEMOTO, Yasumasa MONDEN
2003 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.64.2302 fatcat:ihjxtdverfdb3of4v5t7cvufiq