CYSTIC FIBROSIS. UNIFIED CLINICAL PROTOCOLS OF PRIMARY, EMERGENCY, SECONDARY (SPECIALIZED) AND TERTIARY (HIGHLY SPECIALIZED) MEDICAL CARE (SELECTED PROVISIONS)

D. Motruk
2017 Medicine of Ukraine  
6 Офіційні сторінки, новини, коментарі 6 Стандарти лікування ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.07.2016 р. №723 Муковісцидоз Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: вибрані положення http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
doi:10.37987/1997-9894.2017.5(211).222052 fatcat:imdjft7hhrarxmknewv4urnsfy