Performance Evaluation of Wave Energy Converters [chapter]

Arthur Pecher
2013 Performance Evaluation of Wave Energy Converters  
Ocean waves provide a sustainable, power-dense, predictable and widely available source of energy that could provide about 10 % of worlds energy needs. While research into wave energy has been undertaken for decades, a significant increase in related activities has been seen in the recent years, with more than 150 concepts currently being developed worldwide. Wave energy conversion concepts can be of many kinds, as the energy in the waves can be absorbed in many different ways. However, each
more » ... cept is expected to require a thorough development process, involving different phases and prototypes. Guidelines for the development of wave energy converters recommend the use of different prototypes, having different sizes, which have to perform tank tests or sea trials. This implicates the need of different testing environment, which shifts from being controllable to uncontrollable with the development stages, and results thereby in a need for specific test objectives and procedures for each development stage. This PhD thesis has looked into the different development stages and more specifically in the performance assessment of wave energy converters based on tank testing and sea trials. The objective was to enhance or complement existing standards and guidelines by making them more transparent, equitable and robust, in order to make power production estimation of fullscale commercial devices more accurate, more comparable between the different development stages and more coherent in between different concepts. iii Dansk resumé Havets bølger udgør en baeredygtig, magtfuld, forudsigelig og bredt tilgaengelig energikilde, der kunne daekke cirka 10 % af verdens energibehov. Selvom forskning inden for bølge energi, er blevet udført I årtier, er der inden for de senere år sket en signifikant stigning i udviklingen af aktiviteterne inden for området, hvor mere end 150 koncepter lige nu udvikles verden over. Bølgekraftvaerks koncepter kan vaere meget forskellige, da energien i bølgen, kan absorberes på mange måder, og konverteres i forskellige medier. Dog forventes hvert koncept at bestå af en grundig udviklingsproces, heraf med forskellige faser og prototyper. Retningslinjerne for udviklingen af bølgekraftvaerker, anbefaler en brug af flere prototyper i forskellige størrelser, hvilke skal testes i tanke og havet. Dette implicerer behovet for forskellige testmiljøer, da de igennem de forskellige udviklingsstadier skifter fra at vaere kunne styres til at vaere ukontrollabel, hvilket dermed resulterer i et behov for specifikke test-mål og procedurer for hver enkelt udviklingsfase. Denne PhD-afhandling har undersøgt de forskellige udviklingsstadier, og mere specifikt i praksis ved en vurderingen af bølgekaftvaerkernes ydeevne, baseret på tests i tanke og havet. Formålet med afhandlingen var at forbedre eller supplere eksisterende standarder og retningslinjer for at gøre dem mere transparente, retfaerdige og robuste, med henblik på at gøre vurderingen af de kommercielle fuld-skala enheder mere praecise, og sammenlignelige de forskellige udviklingsstadier imellem, samt at gøre de forskellige koncepter mere sammenhaengende. v Acknowledgments
doi:10.13052/rp-9788792982278 fatcat:ymiotqzc5bg3vhqape7ppxdkqi