Die naam 'Dopper'

B. Spoelstra
1977 In die Skriflig  
Wanneer ons vra wie die naam destyds graag sou wou gebruik, kon dit een van die volgende partye gewees het: die liberale party binne die N.G. Kerk, die ortodokse party in die N.G. Kerk of die Engelse owerhede, amptenary en koloniste.
doi:10.4102/ids.v11i40.1098 fatcat:3r6c3ev25rgzfoguflo52mbyei