Afyon İli sığır besi işletmelerinde fiyat ve ağırlık marjlarının işletme geliri üzerine etkisi

ÇİÇEK Hasan ; SAKARYA
2006 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu araştırma, Afyon İli sığır besi işletmelerinin asıl faaliyet gelirlerinde oluşan fiyat ve ağırlık marjlarının oranlarını ölçekler itibariyle değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 60 adet işletmenin 1999, 2000 ve 2001 faaliyet yıllarına ait anket yoluyla sağlanan verileri oluşturmuştur. İşletmelerden 1-20 baş hayvana sahip olanlar küçük; 21-45 baş hayvana sahip olanlar orta; 45 baş ve üzeri hayvana sahip olanlar ise büyük
more » ... olanlar ise büyük ölçekli olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada üretim sürecinde sağlanan canlı ağırlık artışından doğan gelirin toplam gelir içerisindeki payı küçük, orta, büyük ve tüm işletmelerde sırasıyla ortalama yüzde 91.11; 87.99; 86.49 ve 88.12 olarak tespit edilmiştir. Besi sığırı alış ve satış fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan gelirin toplam gelir içerisindeki payı ise yine sırasıyla ortalama yüzde 8.89; 12.01; 13.51 ve 11.88 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; araştırmaya dahil edilen işletmelerde elde edilen gelirin önemli bir bölümünün canlı ağırlık artışından sağlandığı ve büyük ölçekli işletmelerin özellikle hammadde tedariki ve ürün pazarlama aşamasında mahalli pazarlara bağımlılığın az olması ve yüksek pazarlık gücü nedeniyle diğer işletme gruplarına göre daha başarılı bir performans gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Canlı ağırlık artışı, fiyat ve ağırlık marjı, gelir, sığır besisi Summary: This research was carried out to calculate contributions of price and weight margins in enterprice incomes of cattle fattening enterprises in Afyon province, and to evaluate the impact of the size of cattle fattening enterprises. The data used in the study was obtained with an interview survey from randomly selected 60 enterprises in the years of 1999, 2000 and 2001. The enterprises were grouped into three categories, namely small scale (1-20 heads), medium scale (21-45 heads) and large scale (>45 heads). In this study, the proportion of the income resulting from live-weight gain in the total income of the small, medium, large scale and all enterprises were determinated to be 91.11; 87.99; 86.49 and 88.12 percent, respectively. The proportion of the income resulting from difference between the purchase and the sale prices of cattle in the total income in the above groups of enterprises was calculated to be 8.89; 12.01; 13.51 and 11.88 percent, respectively. The study concluded that, an important part of income was obtained from live-weight gain in enterprises, and large scale enterprises are more successful, because of their less dependency on local markets and high bargaining power during purchasing raw material and marketing their products.
doi:10.1501/vetfak_0000000054 fatcat:g4d47a7fdbeynpijc6mxmzgpsq