Ποιες συγγενείς ανωμαλίες εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά που προέρχονται από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; [article]

Υπαπαντή Μιχαλέλη, Democritus University Of Thrace
2020
doi:10.26257/heal.duth.10066 fatcat:x3tfju5gwzbrvo3lqm2q43kaii