PAAUGLIŲ NUOMONĖS APIE TĖVŲ POŽIŪRĮ Į VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ KAITA AMŽIAUS ASPEKTU

Aida Gaižauskienė, Vida Volbekienė, Aušra Griciūtė
2018 Baltic journal of sport & health sciences  
Fizinio aktyvumo (FA) šeimoje tyrimų įvairovė yra didelė ir visi jie yra aktualūs, nes vaikų augimo ir brendimo lai-kotarpiu formuojasi jų gyvensenos stereotipas, kuris dažniausiai pasireiškia ir jiems suaugus. Taigi FA šeimoje ir laisvalaikiu pažinimas padeda spręsti nepakankamo kasdienio FA problemą, šalinti jį lemiančius veiksnius. Tyrimo tikslas — nustatyti 11—17 metų amžiaus paauglių nuomonės apie tėvų požiūrį į vaikų fi zinį aktyvumą kaitą. Tyrimai buvo vykdomi 2005 metų balandžio mėnesį
more » ... enkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje). Mokinių atranka pagal mokyklas ir klases vyko atsitiktine tvarka. Galutinę didžiųjų Lietuvos miestų tiriamųjų imtį sudarė 1704 mokiniai. Klausimynas (Tėvų požiūris į vaikų fi zinį aktyvumą) buvo parengtas ir aprobuotas tyrimo autorių (Gaižauskienė ir kt., 2008). Nustatyti reikšmingi skirtumai tarp įvairaus amžiaus paauglių nuomonės apie tėvų požiūrį į jų FA laisvalaikiu. Pa-aiškėjo, kad 11—14 metų paaugliai dažniau teigė, kad tėvai juos skatina būti fi ziškai aktyvius ir aiškina FA poveikį sveikatai, o penkiolikmečiai — septyniolikmečiai dažniau tik iš dalies pritarė šiam teiginiui (p < 0,001); 11—14 metų mokinių nuomone, lyginant su 15—17 metų, tėvai jaunesnius paauglius būti FA dažniausiai skatina: pirkdami reikalingą inventorių), ragindami būti gryname ore, dažniau skirdami lėšų įvairiems sporto būreliams lankyti ir savo asmeniniu pavyzdžiu (p < 0,001). Paauglių nuomone, priežastys ribojančios šeimos FA, yra šios: 15—17 metų paaugliai dažniau nei 11—14 metų amžiaus teigė, kad tėvams trūksta noro ir lėšų.
doi:10.33607/bjshs.v3i78.360 fatcat:53kpghly65adponbhpa2ymkvji