Elderly, Depression, and Nursing

Derya Sahin, Adeviye Aydin, Nuray Simsek, H. Demet Cabar
2012 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi  
ÖZET Sıklığı ve süresi yaşla giderek artan depresyon, yaşlılık döneminde görülen önemli psikolojik sorunlardandır. Yaşam beklentisi ve kalitesi düşen depresif yaşlı hastalarda, hemşireler için öncelikli bakım içeriğini; intihar girişimini önlemek, öz bakım gücünü arttırmak, yaşlı ve ailesini bakım ve tedavide desteklemek ve bilgilendirmek oluşturur. Bu derleme ile yaşlılık ve depresyon konusunu hemşirelik mesleği açısından yeniden ele alarak hemşirelik bakım planlarına katkı sağlamak
more » ... sağlamak amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Bakım; depresyon; hemşire; yaşlılık. SUMMARY The increase in the frequency and duration of depression with age is an important psychological problem in the elderly. The priorities in the nursing care of depressive elderly patients with declining life expectancy and life quality are to prevent suicide attempts, enhance the patient's self-care ability, provide support for the patient and family, and to keep them advised about care and treatment. This review aims to contribute to nursing care plans by reexamining the topic of elderly depression in terms of the nursing profession.
doi:10.5505/phd.2012.43153 fatcat:6rqt2gedxbgula6hefsvjkibq4