Model Based and Experimental Investigation of the Heart Rate Response to Inspiratory Hold

Esra Sengun, Yusuf Ziya Ider
2007 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications  
Özetçe Çalışmanın amacı, solunumun kalp atış hızı değişkenliğine etkisinin deneysel ve model bazlı incelenmesidir. Bu amaçla 30 saniye boyunca nefeslerini tutmaları söylenen 6 sağlıklı gönüllüden EKG ve solunum kayıtları yapıldı. Her bir gönüllüden 5 tane kayıt alındı ve sinyal ortalama yöntemi uygulandı. Kalp atış hızı değişkenliğinin frekansı 0.1 Hz olan salınımlarla değiştiği ve yaklaşık nefes tutma başlamadan önceki değerine geri döndüğünü gözlemlendi. Bunun yanında, gerçek solunum
more » ... inin nitelikleri kullanılarak, Ursino-Magosso modelinin öngördüğü kalp atış hızı değişkenliği belirlendi. Gerçek kalp atış hızı değişkenliği ile modelin öngördüğü kalp atış hızı değişkenliği karşılaştırıldı, ve genel hatlarıyla uyuştukları gözlemlendi. Abstract The goal of this study is experimental and model based investigation of the respiratory effect on Heart Rate Variability (HRV). In this study, the ECG and respiration were recorded from 6 healthy volunteers who were told to hold their breath for 30 seconds. 5 recordings were taken from each volunteer and signal averaging was used. It was observed that HRV changes with oscillatory behavior at around 0.1 Hz and returns approximately to the value before the beginning of breath hold. Moreover, by using the characteristics of actual respiratory signals, the HRV predicted by the Ursino-Magosso model was calculated. The actual HRV and the model predicted HRV were compared in time domain, and were found to be in concordance in general.
doi:10.1109/siu.2007.4298690 fatcat:h7kunbmf7bd5dgyyclh4fpsdce