A THEORICAL VIEW TO THE RELATION OF DESIGN TRAINING AND DESIGN OF EDUCATION

Özkal Barış ÖZTÜRK
2019 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZ Yeninin ve özelin arandığı her düzlemde olduğu gibi eğitim de tasarlanabilir bir bilinmeyendir. Eğitimin tasarlanmasıyla eğitimin nasıl bireyler tasarlayacağına dair bir üst hedef koyabilmek ve bu hedefe tasarımın amacına uygun adımlarla ulaşabilmek mümkün olacaktır. Eğitimi tasarlanamaz hale getirmek, eğitimi bir sosyolojik yapı olarak inşa edip kullanan ortodoksanın yaşam aracıdır. Her yeninin bir öncekini devirerek ilerlediği yenilenme akışına ekoller, akımlar, usuller, prensipler
more » ... prensipler aracılığıyla tırnaklarını geçirerek tutunmaya çalışanlar için eğitim zaten tasarlanmış ve kutsal sonuna ulaşmıştır. Bu ilişkiler sisteminin belki de en kabul edilemeyeceği saha ise tasarım eğitimidir. Tasarım eğitimi, tasarlama eyleminin özü gereği ortodoksanın kalıplarına değil, kaynağı birey olan bir varlık inşa ve ifade zeminin çeşitliliğine muhtaçtır. ABSTRACT Education is an unknown that could be designed, as it is in every plane where new and special is sought. By designing the education, it will be possible to set an upper target for how the training will design individuals and to reach this goal with appropriate steps for the purpose of designing. Making education undesignable is the life tool of Orthodoxian that consturcts and uses education as a sociological structure. Education has already been designed and reached the sacred end for those who try to keep their fingernails through ecclesiastes, currents, methods, principles in the flow of renewal, where every new overturns the previous. Perhaps the most unacceptable area of this system of relations is design education. Design education, due to the essence of design action requires the diversity of the construction and expression ambiance of a form which is sourced out of individual, not the patterns of the orthodoxian.
doi:10.7456/10901100/004 fatcat:g4uxtjfg5jhrpmns5mlz5cntwa