"Kłir" i obraz słaby w filmie Hair Marka Piwowskiego

Justyna Jaworska
2019 Praktyka Teoretyczna  
Tekst jest analizą dokumentu Marka Piwowskiego Hair, nakręconego w 1971 r. dla Telewizji Polskiej. Pełna komicznych niedociągnięć relacja z międzynarodowego konkursu fryzjerskiego stała się dla reżysera pretekstem do obnażenia zakłóconej komunikacji między organizatorami a widownią, czy szerzej – między władzą a społeczeństwem. Ironiczny ton i zastosowanie "słabego obrazu" pozwoliły mu na sabotaż przekazu oficjalnego w duchu strategii queerowej. Autorka proponuje spolszczony termin "kłir", by
more » ... termin "kłir", by wyraźniej odróżnić zastosowane w filmie środki od estetyki kampu i umocować dokument nie tylko w paradygmacie "sztuki porażki", ale i w społecznym kontekście PRL.
doi:10.14746/prt.2019.2.4 fatcat:wet4qgwdvbawlndwydi7qugdra