Book review: Eliza Griswold, Dziesiąty równoleżnik. Doniesienia z pogranicza chrześcijaństwa i islamu [The Tenth Parallel Reports from the Border of Christianity and Islam], Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2013

Agnieszka Kociemba, University of Szczecin
2013 Reality of Politics  
doi:10.15804/rop201324 fatcat:7plzcjrklfcqtc333ejpizeooe