ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОГРАМИ GEOGEBRA 5.0 І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Olena V. Semenikhina, Maryna H. Drushliak
2014 Ìnformacìjnì Tehnologì ì Zasobi Navčannâ  
У статті проаналізовано комп'ютерні інструменти програми динамічної математики GeoGebra 5.0, які використовуються для розв'язування задач стереометрії. Наведено приклади стереометричних задач, які супроводжуються детальним розв'язанням і методичним коментарем і які доцільно розв'язувати за допомогою інтерактивної геометричної системи GeoGebra 5.0. Серед таких задач: задачі на використання допоміжного перерізу, задачі на розгортки, задачі на геометричне місце точок, задачі на геометричні
more » ... ення простору. Акцентується увага на можливості створення авторських комп'ютерних інструментів у даному середовищі.
doi:10.33407/itlt.v44i6.1138 fatcat:cb43rfdwvreovegveyxk3263xa