PORÓWNANIE MYŚLI HERBERTA MARCUSEGO Z MYŚLĄ MICHELA FOUCAULTA-CZYLI JAK W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH I SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU OUTSIDERZY ZMIENILI SPOŁECZNY PORZĄDEK KULTURY ZACHODNIEJ-Markus Lipowicz

Markus Lipowicz, Porównanie, Herberta Marcusego, Myślą Michela
2016 Diametros   unpublished
Abstrakt. Celem artykułu jest porównanie myśli Herberta Marcusego i Michela Foucaulta. Głównym przedmiotem uwagi Marcusego były wykluczone kręgi społeczne. Ich bunt przeciwko establishmentowi wstrząsnął normatywnymi fundamentami porządku społecznego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, co skończyło się rewolucją kulturową. Foucault, zainspirowany zmianami społecznymi, zajmował się efektami tej rewolucji na poziomie epistemologicznym i moralnym. Uznał, że akcje wykluczonych
more » ... gów społecznych osłabiły porządek instytucjonalny, który dotychczas ograniczał rozwój alternatywnych form wiedzy i stylów życia w kulturze zachodniej. Z tego powodu współczesna kultura zachodnia jest miejscem nieustających konfliktów wartości i koncepcji prawdy, ale także miejscem wyjątkowej tolerancji oraz różnorodności stylów życiowych. Słowa kluczowe: outsiderzy, rewolucja kulturowa, establishment, bunt wiedzy, moralność, porządek społeczny, praktyka społeczna, Herbert Marcuse, Michel Foucault. Wstęp Trudno znaleźć między myślą Herberta Marcusego a myślą Michela Foucaulta wiele wspólnego: Marcuse był marksistą -Foucault w latach pięćdziesiątych (po krótkim okresie fascynacji) zdystansował się do myśli marksistowskiej i ruchu komunistycznego we Francji 1 ; Marcuse był freudystą -Foucault obnażył psychoanalizę jako świecki ekwiwalent chrześcijańskiego duszpasterstwa i tym samym jako agendę ujarzmienia jednostki 2 ; Marcuse wierzył w postęp ludzkości na poziomie kognitywnym i aksjologicznym -Foucault widział w historii nastę-1 Por. Eribon [2005] s. 80, 83, 87. 2 Por. Foucault [1995a].
fatcat:grae6aquurcnljnpofjw3wgpqy