Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids

Ettahır El Hadı Alı Omar SWESE, Aybaba HANÇERLİOĞULLARI
2022 Journal of Polytechnic  
ÖZ Fotovoltaik/Termal (PV/T) sistemler, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra sıcak akışkan (genellikle su) ile üretimi sağlar. Ayrıca PV sistemlerin aşırı ısınması termal sistem tarafından çekilen ısı ile engellendiği için PV'lerin elektrik üretim performansı artmaktadır. Nanoakışkanlar, termal sistemde emilen ısıyı artırmak için bir çözüm olarak sunulmaktadır. Nanoakışkanların ısı transfer performansında önemli bir iyileşmeye yol açan başlıca fiziksel olaylar şu şekilde özetlenebilir: (i)
more » ... ırlanan nanoakışkanın ısıl iletkenliği, katı metalin ısıl iletkenliğininkinden daha yüksek olduğu için belirli oranlarda artar. (ii) Akışkanın ısıl iletkenliğinin artması nedeniyle ısı transfer yüzey alanının artması, (iii) Akışkanın etkin ısıl kapasitesinin artması, (iv) Akışkanın ısıl iletkenliğinin artması ve yüksek sıvı aktivitesi nedeniyle türbülanslı hacim. Bu çalışmada, temel akışkanlardan biri olan suya ağırlıkça %1 Fe2O3, Fe3O4 ve NiFe2O4 oranlarında manyetik nanoparçacıkların eklenmesiyle elde edilen nanoakışkanlar kullanılarak, PV/T sisteminin termal ısı transferi arttırılarak, sistemin daha fazla soğutulması sağlanarak çift yönlü performans artışı sağlanmıştır. PV sistemi. Deneysel çalışmada, nanoakışkanların yüksek ısıl iletkenliğinden yararlanılarak ısıtılan PV panellerden daha fazla ısı çekilerek NiFe2O4 nanoakışkanda elektrik üretiminde %14'lük bir iyileşme sağlanmıştır. Termal sistemde emilen ısı miktarı yüksek olduğu için NiFe2O4 nanoakışkanda sıcak akışkan sıcaklığında baz akışkan suya göre ortalama %104 sıcaklık (∆T) artışı elde edilmiştir.
doi:10.2339/politeknik.1076781 fatcat:fggnqvkuyvfrvnbda3drnrkxj4