Polish Abstracts / Polnische Zusammenfassungen
Abstrakty

Editor
2014 European Journal of Mental Health  
Wychowanie w duchu solidarności: W jaki sposób wspomaga je wiara chrześcijańska?: W dzisiejszym świecie pojęcie "solidarności" jest bardzo modne; spotykamy je niemal we wszystkich dziedzinach współżycia społecznego; najczęściej w formie żądania (większej) solidarności, ale pojawia się ono również w aktualnych dyskusjach dotyczących wewnętrznych więzi funkcjonujących w nowoczesnym społeczeństwie. W tle tych dyskusji, niezależnie od dewaluacji pojęcia solidarność, znajdujemy dwa zagadnienia: 1.
more » ... a zagadnienia: 1. Właściwie co kryje się pod tym pojęciem? 2. W jakim stopniu ludzie skłonni są do samoczynnego przejawiania postawy solidarności i czy solidarność można ukształtować w procesie nauczania i wychowania? W naszej pracy zajmujemy się obydwoma zagadnieniami. Koncentrujemy się głównie na związkach pomiędzy solidarnym działaniem, a przekonaniami i postawą religijną oraz wykazujemy w jaki sposób wiara chrześcijańska wspomaga zrozumienie potrzeby solidarności. W tym kontekście główna teza pracy brzmi: religijność nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania postawy solidarności, ale z powodu ścisłej więzi pomiędzy solidarnością a wiarą chrześcijańską, religijność stanowi ważną motywację dla postawy i działań solidarnościowych. Po kompleksowym wyjaśnieniu pojęcia dalsza część pracy poświęcona jest szczególnej formie solidarności, tzw. pro-solidarności, która skierowana jest na interesy innych. W tej części poddajemy szczegółowej analizie związek pomiędzy solidarnością a religią chrześcijańską, powołując się na przykłady biblijne i utożsamiamy solidarność z religijnym i moralnym obowiązkiem wierzących, cechującym postawę miłosierdzia. Po wstępie teologicznym przedstawiamy praktyczne perspektywy przyswajania postawy solidarności i uzasadniamy, że choć wiara chrześcijańska nie jest elementem niezbędnym do kształtowania i praktykowania zachowań solidarnościowych, posiada jednak nieporównanie większy i bardziej wiarygodny potencjał, dzięki któremu można znacznie ułatwić procesy wyuczenia i przyswajania postawy solidarności. Słowa kluczowe: zachowanie prosocjalne, motywacja altruistyczna, wzajemność, miłosierdzie, procesy nauczania i przyswajania, przejęcie punktu widzenia, zwyczaje wyrażania uznania anna maria PenKalla & Stefan Kohler (s. 163) Urbanizacja, a zdrowie psychiczne w Europie: Przegląd systematyczny: Urbanizację uznaje się za jeden z czynników ryzyka zaburzeń psychicznych. Wyniki badań zmieniają się w zależności od badanego kraju i typu skutków psychiatrycznych. Naszym celem była systematyczna prezentacja wykonanej przez nas pracy kwantytatywnej, dotyczącej związków pomiędzy urbanizacją europejską a zaburzeniami psychicznymi. Z banku danych EBSCOhost oraz PubMed przeglądaliśmy dostępne w języku angielskim wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Europy w okresie między styczniem 2002 a październikiem 2012 roku. Poszukiwania prowadziliśmy w oparciu o kompleksowe słowa kluczowe: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Dostępne studia w różny sposób opisywały
doi:10.5708/ejmh.9.2014.2.abs.pl fatcat:fvpwamak2be7lgxbipun3t4j4m