MOESM1 of Resolvin D1 mitigates energy metabolism disorder after ischemiaâ reperfusion of the rat lung

Qifeng Zhao, Ji Wu, Qingwang Hua, Zhiyong Lin, Leping Ye, Weixi Zhang, Guowei Wu, Jie Du, Jie Xia, Maoping Chu, Xingti Hu
2016 Figshare  
Additional file 1: Figure S1. Product information.
doi:10.6084/m9.figshare.c.3643223_d1.v1 fatcat:hmhk4khb6ja7zdbvyw4i2wsr6m