Informal aesthetic and pedagogical education of elderly people: in search of the solution of the problem of social orphanhood of children of preschool agency as a result of labor migration of parents

Valeriia Hryhorenko, Nadiia Shevchenko
2020 ScienceRise Pedagogical Education  
У статті розглянуто можливості організації інформальної естетико-педагогічної освіти літніх людей у контексті пошуку шляхів пом'якшення проблеми соціального сирітства дітей дошкільного віку як наслідку трудової міграції батьків. За результатами бліц-опитування у закладах дошкільної освіти м. Харкова, встановлено, що велику долю відповідальності за розвиток і виховання дітей у ситуації поширення явища трудової міграції в Україні взяли на себе старші члени родин та / або літні няні,
more » ... няні, доглядальниці, гувернантки, які, разом з цим, відчувають певні труднощі через брак педагогічної мотивації, нових методичних знань щодо організації виховної діяльності з дітьми, вмінь застосовувати творчий підхід до розвитку особистості дитини; бракує мобільних освітніх програм, спрямованих на формування в людини старшого віку сучасних, актуальних у суспільстві трудових навичок. Для подолання соціального сирітства дітей дошкільного віку як наслідку трудової міграції їхніх батьків розроблено освітянський проект «Кольоровий світ дитинства -досвідченими руками», спрямований на розвиток у людей старшого віку здатності піклуватися про наймолодших, розвиваючи їхню здібність до художнього мислення, творчості, сприяючи формуванню навичок у галузях малювання, колорознавства, практичної графіки, декоративного мистецтва та основ дизайну, вивчаючи разом з ними природу, оточуюче середовище як невичерпне джерело образотворчого мистецтва. Програма підготовки літніх людей до організації художньо-естетичної діяльності дошкільників повністю адаптована до занять в «Університетах третього віку» або інших подібних структурах інформальної освіти дорослих й забезпечує підвищення педагогічного потенціалу людей старшого віку. У межах курсу розроблено варіативні види (малювання, різьблення по дереву, лозоплетіння, гончарство, квілінг тощо) і форми організації художньо-мистецьких занять й педагогічної освіти літніх людей, а також навчання слухачів і слухачок застосуванню отриманих художньо-творчих навичок у сфері фріланса й промоутинга власних професійних послуг. Проект розрахований на тривалий результат -систематичну організацію курсу інформальної естетико-педагогічної освіти літніх людей як важливого шляху пом'якшення проблеми соціального сирітства дітей дошкільного віку як наслідку трудової міграції батьків Ключові слова: інформальна освіта, естетико-педагогічні знання, літні люди, дошкільники, трудова міграція батьків
doi:10.15587/2519-4984.2020.208336 fatcat:fgdbckceg5eifepndifiohblpi