,,Review: SIMONA PULKO IN MELITA ZEMLJAK JONTES: SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015

2016 Slavia Centralis  
doi:10.17161/1808.20944 fatcat:jjlvesjzqrd7bcsk25x7nzziue